Thực hành thiền cho người bận rộn giúp bình an, thư thái, hạnh phúc

“Thiền có trước thời Phật, nhưng Phật là người thực hành thiền, và đạt được chứng ngộ cao nhất nhờ thiền. Người luôn xuất hiện với hình ảnh ngồi thiền.” Đạo Phật Buddaha nghĩa là đạo Tỉnh Thức, người tu theo đạo Phật là người tỉnh thức”      Tỉnh thức nhận biết những thứ đến và…

Vượt qua tật xấu cá nhân cuả người Việt – Tham Sân Si và thiền định của Phật giáo

Tu theo Phật giáo là để vượt qua tham – sân – si.  Theo ý hiểu cơ bản của cá nhânTham theo nghĩa đơn giản là muốn nhiều hơn, có ít muốn nhiều, muốn cả của người khác. Nhưng phân tích sâu hơn trong bài giảng Tham Sân Si của thầy Thích Chân Quang, khi…

Time for contemplation: mixing pictures to find out the cause and possible cure of human problems

Time for contemplation: mixing pictures to find out the cause and cure Awaken teachers wonderful studentsAwaken doctors wonderful patientsAwaken parents wonderful kidsAwaken Ph.D., scholars, philosophers, wonderful worldAwaken leaders wonderful worldAWAKEN YOU WONDERFUL WE Ebook awaken you wonderful we available free on kdp library from Van Dao Duy Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ…

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure Van Duy Dao Abstract Observing the autistic kids: Autistic kids lack most social skills, communicating, persuading skills; the language is the product of living environment so kids poor in using native language make us think of the quality and…

Time for contemplation: mixing pictures to find out the cause and possible cure of human problems

Time for contemplation: mixing pictures to find out the cause and cureAwaken teachers wonderful studentsAwaken doctors wonderful patientsAwaken parents wonderful kidsAwaken Ph.D., scholars, philosophers, wonderful worldAwaken leaders wonderful worldAWAKEN YOU WONDERFUL WE Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ ngầm giúp chỉ ra nguyên nhân, dự đoán, phòng và can thiệp hiệu…

People are the same, but they coded differently

Human Being is Being Coded with the responses but they do not know: behaviors to any things:  Name, Taboos, Religious, Smell, Sound, Sight, Song, Weather are the coded Responses that create changes in act, mood, thought, behaviors and countless changes in the body that they do not consciously know – GUT FEELING is the ONE….THEY…

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure Van Duy Dao Abstract Observing the autistic kids: Autistic kids lack most social skills, communicating, persuading skills; the language is the product of living environment so kids poor in using native language make us think of the quality and…

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure Van Duy Dao Abstract Observing the autistic kids: Autistic kids lack most social skills, communicating, persuading skills; the language is the product of living environment so kids poor in using native language make us think of the quality and…

Sách hay cho phát triển bản thân ở Việt Nam

Sách hay cho người thành công ở Việt Nam Chọn lọc từ danh sách 25 cuốn sách hay nhất giành cho phát triển bản thân của tạp chí Success, dưới đây là top 10 cuốn có mặt ở Việt Nam TRONG HÀNG TRĂM CUỐN SÁCH TRÊN THỊ TRƯỜNG, TÔI ĐÃ THAM KHẢO, ĐỌC VÀ TRA…

Sách hay cho phát triển bản thân ở Việt Nam

Sách hay cho người thành công ở Việt Nam Chọn lọc từ danh sách 25 cuốn sách hay nhất giành cho phát triển bản thân của tạp chí Success, dưới đây là top 10 cuốn có mặt ở Việt Nam TRONG HÀNG TRĂM CUỐN SÁCH TRÊN THỊ TRƯỜNG, TÔI ĐÃ THAM KHẢO, ĐỌC VÀ TRA…