Rượu góp vui nhờ tính thăng nhưng đừng thăng luôn

Triết lý nhậu của Việt Nam: “Trai vô tửu như kỳ vô phong”Nên để thăng chức nhanh thì phải biết nhậu.”Mà phong yếu đếch thăng được”Triết học bệnh viện cảm thấy tỷ lệ cảm tử (cảm – tử) sau đêm nhậu rất cao, cao hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác. Rất cần các nhà…

Thư gửi phụ huynh Việt: nỗi niềm của các con và hạnh phúc gia đình

Thư gửi phụ huynh Việt. Những khuôn mặt sáng sủa Hành trình xuyên Việt, mọi người đã ghi lại cảm nhận về trẻ em Việt ở thành thị và nông thôn, dưới đây mình xin tổng hợp lời khuyên và ý kiến những người trải nghiệm.Cách làm giảm xung đột từ mối quan hệ gia…