Phép màu tự chữa lành từ bên trong, cách tự phòng dịch, tự chữa khi bị f0, và tự phục hồi di chứng sau f0, sau tiêm – ds Van

B đã thấy vỗ, hiệu quả trongCắt ho Cắt sốt Thông phổi Lên SpO2, hết khó thở. Vỗ, day, dung, ấn và đường, dầu, xông, ăn, cháo, đánh gió…đã thấy. Thứ giờ đã nhàm, bình thường và gửi lặp đi lặp lại với nhiều người.Thử tưởng tượng không có vỗ thì khi covid, sau tiêm,…