Tác hại của stress, tâm lý, cảm xúc lên học tập và mối liên hệ với vấn đề sức khỏe mãn tính, nan y

 Stress đến từu các nhu cầu tâm lý cơ bản của cá thể không được thỏa mãn hay bị che lấp bới thứ hào nhoáng, bề ngoài khác. Nhu cầu cơ bản của con người nhìn chung giống nhau, mô tả qua tháp nhu cầu của Abraham Maslow hay Tony Robbins.Hiểu và làm chủ cảm…

Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ ngầm giúp chỉ ra nguyên nhân, dự đoán, phòng và can thiệp hiệu quả

CÂU TRẢ LỜI CHO PHỔ TỰ KỶ: HÀM 4 BIẾN VÀ NHỮNG CHÌA KHÓA HIỆU QUẢ TRONG CAN THIỆP TỰ KỶ, TĂNG ĐỘNG VÀ CHẬM NÓI MỐI LIÊN HỆ NGẦM GIÚP CHỈ RA NGUYÊN NHÂN PHÒNG VÀ CAN THIỆP HIỆU QUẢ• Ngẫm từ sự khác nhau về giới tính: bé trai gấp 4 lần bé gái• Ngẫm…

Time for contemplation: mixing pictures to find out the cause and possible cure of human problems

Time for contemplation: mixing pictures to find out the cause and cure Awaken teachers wonderful studentsAwaken doctors wonderful patientsAwaken parents wonderful kidsAwaken Ph.D., scholars, philosophers, wonderful worldAwaken leaders wonderful worldAWAKEN YOU WONDERFUL WE Ebook awaken you wonderful we available free on kdp library from Van Dao Duy Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ…

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure Van Duy Dao Abstract Observing the autistic kids: Autistic kids lack most social skills, communicating, persuading skills; the language is the product of living environment so kids poor in using native language make us think of the quality and…

Time for contemplation: mixing pictures to find out the cause and possible cure of human problems

Time for contemplation: mixing pictures to find out the cause and cureAwaken teachers wonderful studentsAwaken doctors wonderful patientsAwaken parents wonderful kidsAwaken Ph.D., scholars, philosophers, wonderful worldAwaken leaders wonderful worldAWAKEN YOU WONDERFUL WE Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ ngầm giúp chỉ ra nguyên nhân, dự đoán, phòng và can thiệp hiệu…

People are the same, but they coded differently

Human Being is Being Coded with the responses but they do not know: behaviors to any things:  Name, Taboos, Religious, Smell, Sound, Sight, Song, Weather are the coded Responses that create changes in act, mood, thought, behaviors and countless changes in the body that they do not consciously know – GUT FEELING is the ONE….THEY…

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure Van Duy Dao Abstract Observing the autistic kids: Autistic kids lack most social skills, communicating, persuading skills; the language is the product of living environment so kids poor in using native language make us think of the quality and…

Are autism, depression, ADHD, talented, mastery, poor learning, stress, seizures, drugs, violence, PTSD born or created?

Brain chemical imbalances and abnormal neuro-development cause various learning or mental issues. Is the imbalance born or created?If it is born, we should not touch or say about it. If it is created, we should help them vigorously.So Are autism, depression, ADHD, poor learning, stress, seizures, drugs, violence, PTSD born or created? Why and why…

Tự kỷ, thiên tài, làm chủ kỹ năng,chậm nói, và tăng động là do môi trường hay sinh ra?

Tự kỷ, chậm nói, tăng động do môi trường hay sinh ra? Với Vip, chậm nói, hãy hỏi Chuyên Gia: 1.Tâm lý, 2.Bác sĩ, 3.Đào tạo, 4.Lãnh đạo, 5.Thiền sư, 6.Sale về Nhân Tâm, học tập & StressKhi bố mẹ hiểu với con trẻ, với trẻ sơ sinh 1. Học là chơi, chơi là học…

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure

The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure Van Duy Dao Abstract Observing the autistic kids: Autistic kids lack most social skills, communicating, persuading skills; the language is the product of living environment so kids poor in using native language make us think of the quality and…

Are autism, depression, ADHD, talented, mastery, poor learning, stress, seizures, drugs, violence, PTSD born or created?

Brain chemical imbalances and abnormal neuro-development cause various learning or mental issues. Is the imbalance born or created?If it is born, we should not touch or say about it. If it is created, we should help them vigorously.So Are autism, depression, ADHD, poor learning, stress, seizures, drugs, violence, PTSD born or created? Why and why…

Ngẫm vui vui ngẫm 1/2019: nguyên nhân, cơ chế và giải pháp cho tự kỷ, chậm nói, các vấ đề sức khỏe, và sự phát triển tâm sinh lý

Ngẫm vui vui ngẫm 1/2019: nguyên nhân, cơ chế và giải pháp cho tự kỷ, chậm nói, các vấ đề sức khỏe, và sự phát triển tâm sinh lý On health, autism, meditation, state of mind, the stress and free stress life, it is time to combine all with curious thinking!Cùng ngẫm về các vấn…