Simple meditation and the teaching of Thich Nhat Hanh, Buddha teaching to practice for busy people to calm the mind and cure the disorders

Simple meditation and the teaching of Thich Nhat Hanh, Buddha teaching to practice for busy people to calm the mind and cure the disorders. In any unwanted situation, people say if…then they will do differently. I am Not sure, only when you master your mind by mastering Greed, Anger, and Ignorance. You have unconditioned love. If…

Save the Kids, Victims, World from the Teachings Of Buddha

Buddha taught that greed, anger, and ignorance are the source of all misery. Lao Tzu also taught the same in Te-Tao Ching.Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Albert Einstein also taught the same.Let’s meditate, contemplate on their quotes to figure out why human beings are suffering in abundant living. Let’s learn to find out their real teachings to…

Philosophy, Science, Medicine, Brain, Mind, Body and Diseases in the Words of Nursery School for All

“Greed, anger and ignorant, Redefine of happiness, what is the heaven look like? The new way of thinking let us know and treat ADHD, Autism, Depression and Suicide, Homicide, Gunfire, and autoimmune diseases, all social problems and mental problems. And what are the hidden causes?” AWAKEN YOU WONDERFUL WE1.  Summary:Sorry, if only when you make…

HỌC, THỰC HÀNH VÀ ĐẠT ĐƯỢC LỢI ÍCH CỦA THIỀN CHỈ TRONG TRONG 5 PHÚT

HỌC, THỰC HÀNH VÀ ĐẠT ĐƯỢC LỢI ÍCH CỦA THIỀN CHỈ TRONG TRONG 5 PHÚT Tham, sân, si và thiền trong quản trị cảm xúc Ngẫm vui:” Đời là bể khổKhổ do thamKhổ do giậnvà khổ do si mê.Nhưng Phật còn dạyvà người chỉ raNếu ta chịu tu tập,Nếu ta chịu rèn luyệnNếu ta chịu…

Cha mẹ tỉnh thức con tuyệt vời, hãy phát huy tài năng tiềm ẩn của con

Awaken YouWonderful WeYêu Con Đúng Cách Hi friend.Mình là Văn: dược sĩ, thiền sinh, chuyên nghiên cứu và thực hành khoa học thành công, khoa học phát triển bản thân, NLP, khoa học quản lý, nghệ thuật lãnh đạo và nghệ thuật hạnh phúc.Mình có một số trang web, đã xuất bản cuốn sách ấn…