Vi diệu của tạo hóa, vi diệu của cân bằng, điểm hay của chuẩn trong chữa bệnh

  Khỏe miễn dịch (nhiều triệu tế bào, hạch bạch huyết, cơ quan, hay chưa nói tỷ tế bào cơ thể) hợp lực sửa, diệt u, tiêu độc từng phút giây hay satna

Khỏe khi huyết áp ổn, ĐỦ CÂN, chân tay ấm mềm, sắc khí ổn, ko vàng, ko sạm, không sám, ko đen.

Còn không khỏe, lệch chuẩn, thì độc, loạn tạo tí một từng satna. Đủ lượng thì vượt ngưỡng tạo nên bệnh hay hội chứng bệnh. Không có phép màu của chữa mà có loạn. Bệnh tự miễn phổ biến thời nay: khi tế bào miễn dịch thay vì bảo vệ cơ thể lại tấn công chính cơ quan, tế bào của cơ thể. 

Tự miễn do. 1. Cơ thể lệch chuẩn. 

2. Miễn dịch lệch dần chức năng. 

3. Thứ bồi hoàn, ăn uống vào sai lầm (dù có đức tin là đúng): làm loạn thể trạng dần. 

4. Thể trạng loạn, thì cơ quan loạn, tế bào chức năng thành loạn, miễn dịch tấn công tế bào loạn.

THÔNG RA LÀ HẾT!!!

Ds Văn 0929550744


Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *