Phàm việc, xem người, đặc biệt người xưng tu: quan sát thái độ, rồi tâm, rồi tầm, rồi tài sao

 Thầy tôi dậy: “Việc, thứ đơn giản mà hiệu quả, sát đạo. 

Thấy là do đủ căn, Duyên. Hiểu là do tuệ, HUỆ. Hiểu mà làm là do TÂM, tánh. Làm đạt kết quả hay không là do Tầm, TÀI Độ tinh tấn, khát khao, vì GÌ.”Nó cũng đúng trong mối quan hệ, học tập, kinh doanh, thành bại của việc.Không thấy thì vô duyên, thấy không hiểu thì si muội, hiểu không làm thì vô tâm, làm mà không ra gì, không tới đầu thì bất tài, vô tầm.Nói gì chữ tu, chữ nhân, chữ nghĩa, đẹp mặt, trí huệ, thần thông, chữ đạo hay tiên tri, thiên cơ, chứng, đắc, thiên mệnh. Toàn sàm ảo, ngã mạn, siêu ngã, vi ngã, tự ám thị… ma đạo sai đường đó. Nếu định tu thì cẩn thận.Ngã còn, sân còn, si còn, vô tâm, vô tầm mà nói tu thì cẩn thận ma đạo, tự đi sai, hay bị dẫn dụ sai. Sân, si chính là tâm ma do tự tạo ra, che mờ, xuyên tạc nhiều thứ bạn thấy, làm khó thấy bản chất – con quỷ trong bạn- Chiến thắng nó là chiến thắng bản thân. Nên đừng nghĩ tự tin bạn đã thắng nó. Vì thánh nhân, vĩ nhân, cả đời cố thắng được chính mình mà mấy ai thắng được bản thân đâu.Tu hiểu đơn giản, đo ở giúp đời, giúp người, tu là sửa tâm, sửa mình để giúp người. Giúp đo bằng kết quả, không đo bằng mồm.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *