Tác hại của stress, tâm lý, cảm xúc lên học tập và mối liên hệ với vấn đề sức khỏe mãn tính, nan y

 Stress đến từu các nhu cầu tâm lý cơ bản của cá thể không được thỏa mãn hay bị che lấp bới thứ hào nhoáng, bề ngoài khác. Nhu cầu cơ bản của con người nhìn chung giống nhau, mô tả qua tháp nhu cầu của Abraham Maslow hay Tony Robbins.Hiểu và làm chủ cảm…

Pictures and Videos to Awaken You for Wonderful We, Kids, People, Countries And World

Videos to watch to awaken you: Awaken You Wonderful We on Amazon  Michael Jackson – Earth Song (Official Video)  Kelly Clarkson – Because Of You (VIDEO): Chorus of the good kids that parents do not know Ebook awaken you wonderful we available free on kdp library from Van Dao Duy Awaken You Wonderful We Fighting at school, work: No…

Buddha’s teaching of looking at a pippala leaf helps us gain mindfulness and understanding of Tao Te Ching

Buddha’s teaching helps us gain understanding by looking a pippala leaf. With a pippala leaf in hand, looking deeply at the pippala leaf, we can clearly see the presence of the sun, stars, earth, water, cloud, rain, and space. Lacking any of these like lacking the sun, without light and warmth, the leaf could not…

Awaken You Wonderful We – Letter to Readers, Parents, Politicians, Scientists to save the victims of Autism, ADHD, Depression, and Suicide Part 4

Continued from: Awaken You Wonderful We – Letter to Readers, Parents, Politicians, Scientists to save the victims of Autism, ADHD, Depression, and Suicide Part 3 “Look deep into nature, and then you will understand everything better.”                                                                             Albert EinsteinChildren in the city have less chance to interact with others; they spend most of the time on television,…

Teaching of Lao Tzu – How we can know where is the source of our problems and diseases, especially mental illness

Reading the teaching of Lao Tzu and Buddha, I know that great achievement and happiness comes from the action without expectation, action without condition, or unconditional love. Positive emotion, enthusiasm, energy belong to attitude, that why positive attitude can be understood that taking action vigorously and selflessly without expectation. Positive people take little material but…

Yes to can autism, ADHD, depression be predicted, prevented, and healed

Yes to can autism, ADHD, depression be predicted, prevented, and healed

This answer is part of my book: “Yes to can autism, ADHD, depression is predicted, prevented, and healed”. These are quick brief of my works As you see, they lack social skills, they cannot talk: language is the product of living environment – as your native language and my native language, we speak it naturally…

Thư gửi phụ huynh Việt: nỗi niềm của các con và hạnh phúc gia đình

Thư gửi phụ huynh Việt. Những khuôn mặt sáng sủa Hành trình xuyên Việt, mọi người đã ghi lại cảm nhận về trẻ em Việt ở thành thị và nông thôn, dưới đây mình xin tổng hợp lời khuyên và ý kiến những người trải nghiệm.Cách làm giảm xung đột từ mối quan hệ gia…

7 thói quen của Stephen Covey và những cuốn sách cho cuộc sống, gia đình: bộ sách 400k

7 thói quen của Stephen Covey và những cuốn sách cho cuộc sống, gia đình Bạn đang vướng mắc các vấn đề cần tương tác với người thân trong gia đình?Bạn đang gặp vấn đề trong tương tác với vợ, chồng và con: dù bạn làm hết sức mà họ và bạn vẫn khó chịu…

X- factor – Van Duy Dao

Van Duy Dao from Vietnam, is a pharmacist, learner of personal development. Philosophy in studying is lifelong learning, from everyone, everywhere and study in joy, happiness from the drive inside. The school with teachers: books, internet, video, forum, every people; Van’s teachers is also the well-known speakers, authors: Stephen Covey, Jim Rohn, Brian Tracy, Peter…