Nguyên nhân và giải pháp liên quan Học Kém, Kém Tập Trung, Tự Kỷ, Tăng Động, Quấy Phá ở trẻ và Mất ngủ, Suy Nhược ở người lớn.

Tại sao bs họ chuẩn đoán nhanh, kê đơn nhanh mà bệnh thì không khỏi, phải dùng thuốc cả đời mà không khỏi Căng thẳng, nóng nảy hay stress có 3 hormon: Epinephine (adrenalin), norepinephrin: cho căng cơ, dồn máu về trung ương, thu rút máu ở ngoại vi làm lạnh chân tay, đỏ mặt…

Lý giải nguyên nhân và gợi ý liên quan Học Kém, Kém Tập Trung, Tự Kỷ, Tăng Động, Chậm Nói và Quấy Phá ở trẻ và các vấn đề: mất ngủ, suy nhược, đau và các bệnh mãn tính ở người lớn

Lý giải nguyên nhân và gợi ý liên quan Học Kém, Kém Tập Trung, Tự Kỷ, Tăng Động, Chậm Nói và Quấy Phá ở trẻ và các vấn đề: mất ngủ, suy nhược, đau và các bệnh mãn tính ở người lớn

Tại sao bs họ chuẩn đoán nhanh, kê đơn nhanh mà bệnh thì không khỏi, phải dùng thuốc cả đời mà không khỏi? Căng thẳng, nóng nảy hay stress có 3 hormon: Epinephrine (adrenalin), norepinephrine: cho căng cơ, dồn máu về trung ương, thu rút máu ở ngoại vi làm lạnh chân tay, đỏ mặt…

In Pictures of Four Factors that Determine Autism, ADHD, Depression, Suicide, Autoimmune Diseases, All Human Health, illnesses, and Problems.

https://www.amazon.com/Awaken-you-wonderful-phenomena-problems/dp/1549843524 For Factors that Determine Autism, ADHD, Depression, Suicide, Autoimmune Diseases, All Human Health, illnesses, and Problems.1. Unconditional love:2. Connection: people, animal, diversified nature, understanding with parents.3. Unstressed environment: happy, warm, cheering; then make them have the feeling of safety, certainty to work, try, play, do and fail… they have more skill and abilities to…

Pictures and Videos to Awaken You for Wonderful We, Kids, People, Countries And World

Videos to watch to awaken you: Awaken You Wonderful We on Amazon  Michael Jackson – Earth Song (Official Video)  Kelly Clarkson – Because Of You (VIDEO): Chorus of the good kids that parents do not know Ebook awaken you wonderful we available free on kdp library from Van Dao Duy Awaken You Wonderful We Fighting at school, work: No…

BÍ MẬT CỦA HỌC TẬP BÍ MẬT CHƯA BIẾT CỦA THẤT BẠI: Và SAI LẦM CHƯA BIẾT CỦA NGƯỜI VIỆT, BỐ MẸ VIỆT

BÍ MẬT CỦA HỌC TẬP BÍ MẬT CHƯA BIẾT CỦA THẤT BẠI Và SAI LẦM CHƯA BIẾT CỦA NGƯỜI VIỆT: Không cho con tự lập, tự làm, bao bọc, che chở thoái quá đồng nghĩa lấy mất:- Cơ hội rèn kỹ năng- Cơ hội thử và sai. Cơ hội tư duy, thực hành, nghiền ngẫm,…

Why Human Being are Being Coded with the responses but they do not know?

The Cow has conditioned self with Dog’s responses and behaviors to live well in the new environment.It is like some kids raised by monkey, cats, wolves in the human history in the early stage of life.Or Vietnamese kids, Chinese kids and Japanese kids raised in American since the early childhood. They will condition with the…

Buddha’s teaching of looking at a pippala leaf helps us gain mindfulness and understanding of Tao Te Ching

Buddha’s teaching helps us gain understanding by looking a pippala leaf. With a pippala leaf in hand, looking deeply at the pippala leaf, we can clearly see the presence of the sun, stars, earth, water, cloud, rain, and space. Lacking any of these like lacking the sun, without light and warmth, the leaf could not…

Simple mediation and the teaching of Thich Nhat Hanh, Buddha teaching to practice for busy people to calm the mind and cure the disorders

Simple meditation and the teaching of Thich Nhat Hanh, Buddha teaching to practice for busy people to calm the mind and cure the disorders In any unwanted situation, people say if…then they will do differently. I am Not sure, only when you master your mind by mastering Greed, Anger, and Ignorance. You have unconditioned love. If…

Philosophy, Science, Medicine, Brain, Mind, Body and Diseases in the Words of Nursery School for All

“Greed, anger and ignorant, Redefine of happiness, what is the heaven look like? The new way of thinking let us know and treat ADHD, Autism, Depression and Suicide, Homicide, Gunfire, and autoimmune diseases, all social problems and mental problems. And what are the hidden causes?” AWAKEN YOU WONDERFUL WE1.  Summary:Sorry, if only when you make…

Save the Kids, Victims, World from the Teachings Of Buddha

Buddha taught that greed, anger, and ignorance are the source of all misery. Lao Tzu also taught the same in Te-Tao Ching.Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Albert Einstein also taught the same.Let’s meditate, contemplate on their quotes to figure out why human beings are suffering in abundant living. Let’s learn to find out their real teachings to…

HỌC, THỰC HÀNH VÀ ĐẠT ĐƯỢC LỢI ÍCH CỦA THIỀN CHỈ TRONG TRONG 5 PHÚT

HỌC, THỰC HÀNH VÀ ĐẠT ĐƯỢC LỢI ÍCH CỦA THIỀN CHỈ TRONG TRONG 5 PHÚT Tham, sân, si và thiền trong quản trị cảm xúc Ngẫm vui: ” Đời là bể khổKhổ do tham Khổ do giận và khổ do si mê. Nhưng Phật còn dạy và người chỉ ra Nếu ta chịu tu tập,…

Nguyên nhân và giải pháp liên quan Học Kém, Kém Tập Trung, Tự Kỷ, Tăng Động, Quấy Phá ở trẻ và Mất ngủ, Suy Nhược ở người lớn.

Nguyên nhân và giải pháp liên quan Học Kém, Kém Tập Trung, Tự Kỷ, Tăng Động, Quấy Phá ở trẻ và Mất ngủ, Suy Nhược ở người lớn.

Tại sao bs họ chuẩn đoán nhanh, kê đơn nhanh mà bệnh thì không khỏi, phải dùng thuốc cả đời mà không khỏi? Căng thẳng, nóng nảy hay stress có 3 hormon: Epinephrine (adrenalin), norepinephrine: cho căng cơ, dồn máu về trung ương, thu rút máu ở ngoại vi làm lạnh chân tay, đỏ mặt…