As the mind, so the behaviorsAs the thoughts, so the acts

As the mind, so the handAs the mind, so the walkAs the mind, so the eatAs the mind, so the sleepAs the mind, so the kind of diseasesAs the disease, so the genesFail in psychology lead to illnessFail in intervention autism may lead to depression or madFail in small so lead to the bigPsychologists said it í the job of doctorsDoctors said it is the job of psychologistsThey forget that all work to the mind and have the same mechanism of intervention.

Some said autism is by neuro-disorderSome blame for airSome blame for foodSome blame for schoolSome blame for lifesaving vaccines.Sorry, forget those stupid things. First signs or early signs of all case is poor taking, poor communicatingThen all the aims of intervention are teaching skillsThe hallmark of right intervention is the skills.How on earth all people can match poor social skills to other factorsWe have HysteriaIt may explain their thoughts, their fear, and their anger!For example, A girl stressed from raping or her mother being beaten and killed when she failed at school
It is not the job of the psychologist aloneIt is not the job of parents aloneIt is not the job of policemen aloneIt is not the job of the trainer alone.It is not the neuro-disorder alone.It is not the job of doctors alone.It is not the job of teachers alone.It is not the job of leaders alone!But they all give hands on the situation, then the chance of the girl fully covered is quite rare!
The light in the end: there are still situations that the girl recovered so well, then she becomes so successful!
(Astronaut has changed 7% of his genes when he comes back from a trip into space)
As the environment so is the genes.
ALL IN ONE, ONE IN ALL: 
Dear Neurologist, psychiatrist, sociologist, gastroenterologist, urologist, educators, sleep therapists, cardiologist, language therapists, educators, trainers, teachers: there is no separation in the health of heart, stomach, muscle, cognitive thinking, sleeping, hormone system: all are interdependent and under the state of mind. IT IS THE ADVANTAGES OF EASTERN PHILOSOPHY AND THE BASIC OF EASTERN TRADITIONAL MEDICINE.
PARETO IN HEALTH/MEDICINE
Remember when working with the MIND: irrational mind, the giant brain evolved for millions of years, illogical mind and Placebo effects, Neuro-plasticity, Mirror neurons, self affirmation, self-talk, nocebo effects, T1/2 of all substances, taboos, rituals, religious belief, compound effects, CONDITIONED RESPONSES, and MAGICAL ADAPTABILITY, ILLUSIVE MIND, Self healing/destroying, IRRATIONAL THINKING, Subliminal message, Marketing of luxury brand, and Hysteria: what do we feed the mind of beings everyday? 
And what if all of these lead to negativity or positivity? Maybe Outliers or Failures!
5 mins of rapping can affect whole life.5 mins of abusing can make victims fear whole life1 min of bombing, earthquake, fear, hysterical stress the killing can affect their whole life.It creates the conditioned of Fight and Flight that they can not consciously control.
They rarely joy
It is said by genes
So they accept it as gifts
Or nobles term, not diseases
Even they take more expensive medication than others.

Tượng tự: 

Trong thế nào, ngoài thế ấy,Bố nào con nấy,Cho gì nhận lấyKhi không nhìn thấy trực tiếp, hãy cảm thứ vô hình.Ăn ngon hay không còn do cái đầu, không chỉ mỗi thức ănHọc được hay không cũng còn do cái đầu, không chỉ mỗi thầy, cô, trường, trò và công cụ. Người chứ có phải con vật đâu mà nhìn thiển cận vậy.Có đau mà không đauNhục mà vinh và vinh mà nhụcHáo danh con sẽ khổĐẹp mặt mà có thể làm vất vả cả nhà.Cảm xúc và học tập có mối tương quan.Kỹ năng, thành bại, thiếu, yếu hay giỏi là tổng hòa của các loại tương tác.Đứa trẻ có vấn đề về hành vi, được đem tư vấn tâm lý nhưng thất bại, nó lại chuyển sang bệnh lý. Đó là sự liên hệ sinh lý, bệnh lý đó. Nên đừng tách biệt như ta đang tách biệt tự kỷ vậy!Nó là tổng hòa.Cảm hơn là nổ với phân tích.Thích đọc nghiên cứu, thích ăn sẵn, đồ lười (Einstein bảo đọc nhiều mà không tiêu hóa là lười suy nghĩ), cuộc sống là đại học lớn bị bỏ qua bởi vài quan điểm xào nấu trong luận án, chúng có hình thức mà vô dụng về tính thực tiễn. Ít nhất là ta đang thất bại. Chỉ vì vài ý kiến tóm tắt, mà có mắt như mù, có tai như điếc với cuộc sống, hiện tượng vận hành xung quanh.
U23 Việt Nam thành công bởi cả một tập thể chứ không của cá nhân ai, và sự khiêm tốn, nhúng nhường và thái độ làm họ có thể tiếp tục thành công và đi xa.
Nice suggestion of friends:

For a child to get an ASD diagnosis, there has to be that TRIANGLE of DEFICIT:  significant delays in Language, Social AND Cognitive skills. If a child makes a significant improvement in these 3 areas, the triangle collapses so that they don’t meet the criteria for Autism anymore.  For example, people who don’t have delays in language and cognitive skills but only in social skills used to be called ASPERGERS.  Your point also about “there are simple ways to teach any skill” – for most autistic children, the reason they are not developing normally is that they are unable to learn “normally” and one of the issues is retaining what they have learned.  Biomedical intervention (diet, supplementation & chelation) corrected this in my son NOT behavioral intervention (speech, occupational, physiotherapy, ABA).  You seem to have an aversion to the Autistic label if I am correct?  It’s just a label for a set of deficits. Yes, a child can be ‘labeled’ but an official autism diagnosis is also useful for insurance purposes, to get support at school, etc.1. No social smiling, 2. Lack of eye contact, 3.ot responding to their name, 4. No social anticipation or Peek-A-Boo, 5.Poor visual tracking, 6.Lack of social babbling, 7. Fixation on unusual objects.

Dễ hiểu thôi. Khi tu đủ, học đủ, đam mê đủ, đủ tỉnh táo. Chỉ vài câu hỏi họ sẽ ngộ được chứ không phải gia giả gia giả bằng chứng với báo.
Bằng chứng là cuộc sống bạn à.
Có lẽ bạn chưa đủ chín để ngộ, hay kiểu đốn ngộ.
Học tiếp thôi.

Any relation among autism, ADHD with 1. Isolated lifestyle. 2. Tv, game, smartphone.By observing and reading the body language, do you think we can predict early signs of autism, ADHD since 2,4,6 or 8 months old?Chỉ cần cảm hành vi, ngôn ngữ có thể và quan sát; ta có thể dự đoán sớm chậm nói, tự kỷ khi con mới 2,4,6,10 tháng tuổi không?Còn bị gọi là trẻ tự kỷ không khi bị chuẩn đoán tự kỷ 100%, được Nuôi – Dạy đúng cách rồi chúng có thể nói, giao tiếp tốt được?Giáo viên đặc biệt là chuyên gia tâm lý và chỉ có thể làm mảng thuộc tâm lý. Vậy tự kỷ, chậm nói có phải là vấn đề thuộc tâm lý?If autistic kids are taught to speak&communicate well, do they still have autism? Are there always simple ways to teach any skills!Kém giao tiếp, chậm nói, bất an: tiền triệu của học kém, tự kỷ, tăng động. Bố mẹ có thể tự phát hiện khi con vài tháng tuổi không?Kids with autism have poor communication/languages/react; do you think parents can predict by Observing since 2,4 or 6 months old?Nếu con kém giao tiếp, chậm nói, bất an và sau này có thể phát triển lên học kém, tự kỷ,hay tăng động. Bố mẹ có thể tự phát hiện khi vài tháng tuổi không?Nếu tôi chứng minh được tự kỷ là do lối sống, do tivi, do smartphones: lối sống công nghiệp, quá nhiều/nghiện đthoại bạn nghĩ sao?so, the mind master said: it is coding the mind. Even you not born with your Language, it is just a coded product as a hundred other things. Now they coded with expensive shoes, fashion, phones, glasses…. sometimes they can make taboos or opposite products into the trend of fashionsSorry, what if autism, ADHD can be predicted and prevented or relieved effectively by families members as the special teachers do?Tết đúng là vui sum họp: ăn, uống, chơi, làm, nhận gì cũng vui. Dẹp đẹp mặt đi. Ko ai(chị, bố, mẹ, bà, con, vợ,cháu) phải phục vụ. Trẻ tự kỷ, được dạy và chơi, nuôi đúng cách. Kết quả: chúng nói được bình thường, giao tiếp tốt. Trẻ này còn vấn đề gì nữa ko?  

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *